Masz pytania?kontakt@krystianstein.pl
Ubezpieczenie szkolne i przedszkolne

Masz dziecko w przedszkolu, żłobku lub szkole? Ubezpiecz je od nieszczęśliwego wypadku! Takie ubezpieczenie często wykupywane jest w szkole obejmuje m.in.:

Ubezpieczenie możesz sam/sama wyliczyć oraz wykupić poprzez link do kalkulatora: https://dziecko.cuk.pl/23616

Lub poprzez wypełnienie poniższego formularza a ofertę wyślę na adres e-mail lub skontaktuję się telefonicznie!

 • Ugryzienie przez kleszcza – z tytułu zdiagnozowania boreliozy
 • wizyty u lekarza w celu usunięcia wkłutego kleszcza do wysokości
 • badań diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia boreliozą
 • antybiotyku w celu leczenia boreliozy
 • Assistance Edu Plus (wizyta lekarza, jeśli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi; wizyta pielęgniarki, indywidualne korepetycje – jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez okres co najmniej 7 dni; pomoc informatyczna)
 • Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, koszty rehabilitacji
 • Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
 • Poważne choroby
 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Odmrożenia
 • Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych
 • Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem
 • Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia
 • Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • W przypadku rozpoznania u Ubezpieczonego sepsy
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
 • Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
 • Zwrot udokumentowanych kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej
 • Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi
 • 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w placówce oświatowej
 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Napisz do mnie poprzez formularz a do 24h odpiszę lub oddzwonię z najlepszą ofertą ubezpieczenia

© 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone | Wdrożenie 13design