UBEZPIECZENIE SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Dzieci w przedszkolu oraz w szkole często narażone są na wszelkiego rodzaju nieszczęśliwe wypadki, złamanie ręki, nogi itp. Ubezpieczenie szkolne i przedszkolne pozwala zabezpieczyć się finansowo na wypadek takiego zdążenia. Składka roczna wynosi dosłownie kilkadziesiąt złotych a pozwala spać spokojnie w sytuacji gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Co więc nam daje taka polisa?

 • Odszkodowanie za każdy 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi,
 • Zwrot kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
 • Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia
 • Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem
 • Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych
 • Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Odmrożenia
 • Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • Poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, pneumokokowe zapalenie płuc, meningokokowe zapalenie opon mózgowych)
 • Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
 • Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, koszty rehabilitacji
 • Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Assistance Edu Plus (wizyta lekarza, jeśli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi; wizyta pielęgniarki, indywidualne korepetycje – jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne przez okres co najmniej 7 dni
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Zabezpiecz swoje dziecko aby w razie wypadku lub choroby finansowo mogłeś go leczyć lub mu pomóc!

Dzieci to największy nasz skarb, zatroszczmy się więc o to aby w razie nieszczęśliwego wypadku nie zostało samo! Aby dzięki odszkodowaniu można było go leczyć lub przeznaczyć odszkodowanie na różnego rodzaju sprzęt ortopedyczny, leki i tym podobne!

 

 

„Dziecko to nasz największy skarb, ubezpieczmy go od nieszczęsliwych wypadków!”
Krystian Stein

© 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone | Wdrożenie 13design